Taimikonhoito

Taimikonhoito

Taimikonhoito kannattaa tehdä ajoissa ennen kuin vesakko ehtii kasvamaan liian isoksi ja vioittamaan kasvatettavia taimia. Oikein ajoitetun taimikonhoidon myötä metsän alkukehitys tapahtuu nopeasti.

Raivattavan puuston koolla on suuri merkitys taimikonhoidon kustannuksiin, joten ajoissa tehty taimikonhoito on myös hoitokulujen suhteen järkiratkaisu.

Hakkuualan ennakkoraivaus

Ennakkoraivauksessa harvennettavasta metsästä kaadetaan puunkorjuuta haittaava aliskasvillisuus.

Kaikilla hakkuukohteella ennakkoraivausta ei tarvita, mutta ennestään hoitamattomilla kohteilla se on hakkuun kannalta välttämätön.

Varhaisperkaus

Varhaisperkauksessa kasvatettavien taimien ympäriltä poistetaan niiden kasvua haittaava vesakko, jolloin kasvatettavat taimet saavat tilaa ja pääsevät kehittymään nopeasti. Varhaisperkaus kannattaa tehdä n. 4-8 vuotta uudistamisen jälkeen kasvatettavan puuston ollessa 0,7-1,3 metrin kokoista.

Varhaisperkauksen ajoitus on tärkeää, jo kahden vuoden viivästys perkauksessa lisää kustannuksia jopa 30 %.

Taimikon harvennus

Taimikon harvennuksessa taimikosta poistetaan vesakon lisäksi myös ylimääräisiä kasvatettavia taimia.

Toimenpide on tärkeä taimikon kasvukyvyn ja terveyden kannalta, sillä sen jälkeen taimikko siirtyy ”kovan kasvun aikaan”. Taimikon harvennus kannattaa tehdä kuusikossa 2-4 metrin, männiköissä 3-7 metrin ja koivikoissa 4-7 metrin pituudessa.

Kemera-tuki

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten metsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustöiden tukemiseen (Metsäkeskus 2017). Taimikonhoitotyöt ovat tuettavia työlajeja. Meidän kauttamme saat tehtyä kätevästi myös kemera-hakemukset.

Toimeentuloa ja hyvää oloa metsästä