Metsäsuunnittelu ja tila-arviot

Metsäsuunitteluun kuuluu

  • Metsäsuunnittelu
  • Tila-arviot
  • Arviot vakuutuskorvauksia varten

Metsäsuunnitelma on yksi metsätalouden tärkeimmistä apuvälineistä. Suunnitelma on metsänomistajan tavoitteet ja toiveet huomioiva räätälöity tietopaketti ja toimintasuunnitelma metsäomaisuuden käytölle ja hoidolle.

Metsäsuunnittelu aloitetaan läpikäymällä mahdollinen vanha suunnitelma, joka päivitetään ja muokataan metsän nykytilaa ja metsänomistajan toiveita vastaavaksi. Suunnitelman laadintaan kuuluu aina maastokäynti, jossa tarkennetaan olemassa olevaa metsävaratietoa. Maastokäynnillä määritetään metsän puuvarojen määrä, kartoitetaan mahdolliset luontokohteet sekä eri kasvatustavoille soveltuvat kohteet. Maastossa myös muokataan kuvion rajoja tarpeen mukaan ja annetaan alustavat toimenpide-ehdotukset kuvioille.

Metsäsuunnitelmasta löytyvät mm.:

  • Tilan kokonaispuumäärät ja kasvuodotukset
  • Hakkuumahdollisuudet ja tuottavimmat hakkuuajankohdat sekä arviot myyntituloista
  • Tulevat metsänhoitotöiden tarpeet ja ajankohdat sekä arviot kustannuksista
  • Kartat ja kuviokohtaiset tiedot metsästä
  • Tilan taloudellinen arvo ja arvokasvu

Toimeentuloa ja hyvää oloa metsästä