Metsäsuunnittelu ja tila-arviot

Metsäsuunittelu-palveluihin kuuluu:

 • Metsäsuunnitelmat
 • Tila-arviot
 • Metsätuhoarviot esim. vakuutuskorvausta varten
 • Vierimetsien arviointi ja suunnittelu

Metsäsuunnitelma on yksi metsätalouden tärkeimmistä apuvälineistä. Metsäsuunnitelma on metsänomistajan tavoitteet ja toiveet huomioiva, räätälöity tietopaketti ja ohjekirja metsäomaisuuden käytölle ja hoidolle.

Metsäsuunnittelu aloitetaan läpikäymällä mahdollinen vanha suunnitelma, joka päivitetään ja muokataan metsän nykytilaa ja metsänomistajan toiveita vastaavaksi. Suunnitelman laadintaan kuuluu aina maastokäynti, jossa tarkennetaan olemassa olevaa metsävaratietoa. Maastokäynnillä määritetään metsän puuvarojen määrä, kartoitetaan mahdolliset luontokohteet sekä eri kasvatustavoille soveltuvat kohteet. Maastossa myös muokataan kuvion rajoja tarpeen mukaan ja annetaan alustavat toimenpide-ehdotukset kuvioille.

Metsäsuunnitelmasta löytyvät mm.:

 • Tilan kokonaispuumäärät ja kasvuodotukset
 • Hakkuumahdollisuudet ja tuottavimmat hakkuuajankohdat sekä arviot myyntituloista
 • Tulevat metsänhoitotöiden tarpeet, ajankohdat ja arviot kustannuksista
 • Kartat ja kuviokohtaiset tiedot metsästä
 • Tilan taloudellinen arvo ja arvokasvu

Metsäsuunnitelma kuvastaa metsänomistajan tavoitteita

Metsäsuunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaan ja tämä näkyy ennen kaikkea tehtävissä toimenpiteissä, eli hakkuissa ja hoitotöissä. Metsänomistajan onkin tärkeää selkeyttää omat tavoitteensa ensin itsellensä ja sen jälkeen metsäasiantuntijalle, näin metsäsuunnitelmasta saadaan tilaajaa miellyttävä ja tätä hyvin palveleva ohjekirja.

Metsäasiantuntija voi toki ehdottaa vaihtoehtoisia tavoitteita, jos metsänomistaja ei itse osaa sanoa tai päättää mitä hänen tavoitteensa lopulta olisivat. Metsänomistajan tavoitteita metsäsuunnitelmalle voivat olla mm.: taloudellinen tuotto, tasaiset hakkuutulot ja hoitomenot, maiseman säilyttäminen, tai luonto- ja ympäristötekijöistä huolehtiminen. Usein lopullinen tavoite on yhdistelmä eri tavoitteista, esimerkiksi metsätilalla yleisesti pyritään maksimoimaan taloudellista tuottoa, mutta vaikkapa kesämökin läheisyydessä tehdään toimenpiteitä ottaen maiseman muutos huomioon.

Metsäsuunnitelmaa hankkiessa on ensisijaisen tärkeää varmistua siitä, että metsäasiantuntija on todella tekemässä metsänomistajan haluaman kaltaisen suunnitelman!

  Vierimetsän suunnitelmat ja tila-arviot

  Teemme metsäsuunnitelmia ja tila-arvioita erikoiskohteille kuten:

  • Sähkölinjojen vierimetsiin
  • Kaavoitusalueille
  • Tiealueille

  Toimeentuloa ja hyvää oloa metsästä