Metsän uudistaminen ja taimet

Palvelut metsän uudistamiseen:

  • Metsätaimet + kuljetus
  • Maanmuokkaus
  • Istutus
  • Kylvö
  • Heinäntorjunta

Uudistamisen vaihtoehdot

Istutus on taloudellisesti kannattavin vaihtoehto ravinteikkailla ja hyvin kasvavilla maapohjilla tasaisen ja hyvälaatuisen taimikon aikaansaamiseksi. Alkukehitys on istutustaimikossa huomattavasti nopeampaa kuin muilla tavoilla perustetuissa taimikoissa. Tämä on erityisen tärkeää tulevien taimikonhoitokulujen minimoimiseksi, sillä nopeasti kasvava taimikko selviää hyvin kilpailussa heinikon ja vesakon kanssa.

Kylvö on järkevä uudistustapa kuivahkoilla kankailla ja sitä karummilla maapohjilla. Kylvö soveltuu vain männikön uudistamiseen.

 

Maanmuokkaus

Ennen varsinaista uudistamista metsään tehdään maanmuokkaus joko äestäen, laikuttaen tai mätästäen. Maanmuokkaustapa valitaan uudistettavan kohteen mukaan, istutusaloille suositellaan aina mätästystä. Äestys ja laikutus puolestaan sopivat kylvö- ja siemenpuualoille.

Muokatussa maassa on taimille edullisemmat kasvuolosuhteet verrattuna muokkaamattomaan maahan, sillä mätäs on paljas pintakasvillisuudesta ja muuta maata korkeammalla. Näin ollen lämpö- ja kosteusolosuhteet ovat paremmat, heinikko vähemmän haitaksi ja tukkimiehentäituhoriski pienempi.

Taimien istutus

Istutus on taloudellisesti kannattavin ja varmin vaihtoehto metsänuudistamiselle. Istutuksen etuja ovat nopea alkukehitys, tasainen taimikko ja jalostetun taimiaineksen tuottama kasvunlisä. Taimikon nopean alkukehityksen vuoksi muut metsänhoidon kulut laskevat vähentyneen heinäntorjunnan ja taimikonhoidon tarpeen vuoksi.

Tasainen ja jalostetusta taimiaineksesta kasvava metsä tuottaa taloudellista hyötyä koko kiertoajan. Istutus kannattaa tehdä aina mätästettyyn maahan.

Toimeentuloa ja hyvää oloa metsästä