Metsänlannoitus

Metsänlannoitus on yksi tuottavimmista metsätalouden investoinneista:

  • Sijoitetun rahan saa kolminkertaisena takaisin 10 vuodessa
  • Vuotuinen korko investoinnille on noin 15%
  • Metsänlannoitus lisää metsän kasvua 2-6 m3/ha vuodessa

Metsänlannoitus lisää metsän kasvua ja puiden järeytymistä arvokkaaksi tukkipuuksi. Parhaita kohteita kasvulannoitukselle ovat 30 – 60 vuotiaat havupuumetsiköt. Metsänlannoitus on turvallinen sijoituskohde, sillä lannoitus tuottaa oikein toteutettuna aina vähintään 12 kuutiota puuta per hehtaari yhdellä lannoituskerralla.

Boori- ja muut terveyslannoitukset kannattaa tehdä heti kun ravinnepuutoksen oireet on havaittu. Ravinnepuutoksista kärsivä metsä menettää arvoaan jatkuvasti ja lannoitus on ainoa keino välttää tulevat kasvutappiot.

Metsänlannoitus lisää merkittävästi metsikön tukkiosuutta: 1) Kasvulannoitus lisää paksuuskasvua ja korjaa ravinnetasapainoa. 2) Terveyslannoitus korjaa ravinnepuutoksia ja vähentää näin ollen mm. mutkaisuutta ja poikaoksien kehittymistä.

Kivennäismaiden kasvulannoitukset

Kivennäismaiden kasvulannoitukset suositellaan tehtäväksi tuoreen ja kuivahkon kankaan männiköihin sekä kuivahkon, tuoreen ja lehtomaisenkankaan kuusikoihin. Iältään 30-60 vuotiaat metsiköt ovat parhaita lannoituskohteita.

Paras aika lannoitukselle on pari vuotta harvennuksen jälkeen ja n. 10 vuotta ennen päätehakkuuta. Tehokkaaseen urakkaan riittää jo n. 5 hehtaarin kohde.

Kivennäismaiden kasvulannoituksissa käytämme Yaran kemiallisia metsälannoitteita, jotka takaavat metsämaan kasvukyvyn ja ravinnetasapainon.

Kasvulannoituksen antama kasvunlisäys on 2-4 m3/ha vuodessa ja vaikutusaika 6-10 vuotta. Kokonaiskasvunlisäys n. 20 m3/ha.

Kivennäismaiden kasvulannoitukset

Metsänlannoituksesta ei aiheudu maastolle tai metsälle vaurioita. Lannoitteet voidaan levittää ilmasta helikopterilla tai maasta ajokoneella ja miestyönä. Kantaville kohteille levitys on mahdollista tehdä maakalustolla, käytössämme on lannoitukseen erityisesti soveltuva, kumiteloin varustettu kevyt-ajokone.

Metsänlannoitus ei estä marjojen tai sienien keräämistä. Lannoitteissa on samoja ravinteita mitä kasvit saavat maaperästä luontaisestikin, joten mitään ylimääräistä ei marjoihin, eikä puihin päädy.

 

Boorilannoitukset

Boorinpuutos on vakava vaiva, joka pahimmillaan tyrehdyttää metsikön kasvun. Pienikin boorinpuutos aiheuttaa runkovikoja ja monilatvaisuutta, vakava puutos johtaa puiden pensastumiseen. Boorinpuutoksen oireita ovat heikko pituuskasvu ja puun ”pallolatvaisuus”. Oireet johtuvat boorinpuutoksen aiheuttamasta puun kärkisilmujen kuolemasta.

Boorin puutosta esiintyy erityisesti viljavissa kivennäismaiden kuusikoissa, jotka kasvavat aikanaan kasketuilla ja laidunnetuilla kasvupaikoilla. Boorilannoitus on välttämätön boorinpuutoksesta kärsivällä alueella, jotta metsän kasvuhäiriöt saadaan korjattua ja metsä taas tuottamaan. Boorilannoitus on ainoa keino boorinpuutoksen korjaamiseen!

Boorilannoitteina käytämme kohteesta riippuen nestemäisiä tai tuhkapohjaisia tuotteita

Turvemaiden tuhkalannoitukset

Parhaita turvemaiden lannoituskohteita ovat runsastyppiset, (puolukka- ja mustikkaturvekangas) mäntyvaltaiset metsät. Turvemaiden tuhkalannoitus voidaan tehdä kasvuvaiheesta riippumatta kaikkien kehitysluokkien metsiin, taimikosta varttuneeseen metsään.

Käytämme turvemaiden lannoitukseen Ecolanin tuhkalannoitteita, joissa ravinnetasapaino on kohdallaan ja tarvittavia hivenravinteita on lisätty rakeistettuun puutuhkaan.

Tuhkalannoituksen antama kasvunlisäys on 3-6 m3/ha vuodessa ja vaikutusaika 20-30 vuotta. Yhdellä lannoituskerralla puuta saadaan 60-100 kuutiota lisää.

Lannoitussuunnitelmat

Lannoitussuunnitelma tehdään valmiin puustotiedon tai maastokäynnin avulla. Etsimme tiloiltasi parhaat ja tuottavimmat kohteet, joiden pohjalta teemme haluamallesi budjetille sopivan lannoitussuunnitelman. Lannoitussuunnittelu on mahdollista tehdä metsäsuunnittelun yhteydessä.

Toimeentuloa ja hyvää oloa metsästä