Metsänlannoitus

Metsänlannoitus on yksi tuottavimmista metsätalouden investoinneista, vuotuinen korko investoinnille on parhaillaan jopa 20%

Metsänlannoitus lisää metsän kasvua 2-8 m3/ha vuodessa

Metsänlannoitus lisää metsän kasvua ja puiden järeytymistä arvokkaaksi tukkipuuksi. Lannoitus on tuottavaa lähes kaikilla kohteilla, mutta parhaita kohteita kasvulannoitukselle ovat 30 – 60 vuotiaat hyväkasvuiset havupuumetsiköt.

Boori- ja muut terveyslannoitukset kannattaa tehdä heti kun ravinnepuutoksen oireet on havaittu. Ravinnepuutoksista kärsivä metsä menettää arvoaan jatkuvasti ja lannoitus on ainut keino välttää tulevat kasvutappiot.

Kivennäismaiden kasvulannoitukset

Kivennäismaiden kasvulannoitukset suositellaan tehtäväksi tuoreen ja kuivahkon kankaan männiköihin sekä kuivahkon, tuoreen ja lehtomaisenkankaan kuusikoihin. Iältään 30-60 vuotiaat metsiköt ovat parhaita lannoituskohteita.

Paras aika lannoitukselle on pari vuotta harvennuksen jälkeen ja n. 10 vuotta ennen päätehakkuuta. Tehokkaaseen urakkaan riittää jo n. 5 hehtaarin kohde.

Kivennäismaiden kasvulannoituksissa käytämme Yaran kemiallisia metsälannoitteita, jotka takaavat metsämaan kasvukyvyn ja ravinnetasapainon.

Kasvulannoituksen antama kasvunlisäys on 2-4 m3/ha vuodessa ja vaikutusaika 6-10 vuotta. Kokonaiskasvunlisäys n. 20 m3/ha!

Boorilannoitukset

Boorinpuutos on vakava vaiva, joka pahimmillaan tyrehdyttää metsikön kasvun. Pienikin boorinpuutos aiheuttaa runkovikoja ja monilatvaisuutta, vakava puutos johtaa puiden pensastumiseen. Boorinpuutoksen oireita ovat heikko pituuskasvu ja puun ”pallolatvaisuus”. Oireet johtuvat boorinpuutoksen aiheuttamasta puun kärkisilmujen kuolemasta.

Boorin puutosta esiintyy erityisesti viljavissa kivennäismaiden kuusikoissa, jotka kasvavat aikanaan kasketuilla ja laidunnetuilla kasvupaikoilla. Boorilannoitus on välttämätön boorinpuutoksesta kärsivällä alueella, jotta metsän kasvuhäiriöt saadaan korjattua ja metsä taas tuottamaan. Boorilannoitus on ainoa keino boorinpuutoksen korjaamiseen!

Boorilannoitteina käytämme kohteesta riippuen nestemäisiä tai tuhkapohjaisia tuotteita

Turvemaiden tuhkalannoitukset

Parhaita turvemaiden lannoituskohteita ovat runsastyppiset, (puolukka- ja mustikkaturvekangas) mäntyvaltaiset metsät. Turvemaiden tuhkalannoitus kannattaa tehdä kunnostusojitettavaan metsään ennen ojitusta.

Käytämme turvemaiden lannoitukseen Ecolanin tuhkalannoitteita.

Tuhkalannoituksen antama kasvunlisäys on 2-8 m3/ha vuodessa ja vaikutusaika 20-30 vuotta.

Lannoitussuunnitelmat

Lannoitussuunnitelma tehdään valmiin puustotiedon tai maastokäynnin avulla. Etsimme tiloiltasi parhaat ja tuottavimmat kohteet, joiden pohjalta teemme haluamallesi budjetille sopivan lannoitussuunnitelman. Lannoitussuunnittelu on mahdollista tehdä metsäsuunnittelun yhteydessä.

Toimeentuloa ja hyvää oloa metsästä